Un-dos-tres,  2017. Ceramics, 7x20x8”

Un, dos, tres